Er bestaan met betrekking tot de woning eigenlijk twee verschillende soorten verzekeringen die je kan afsluiten. We maken hierbij een onderscheid tussen de opstalverzekering en de zogenaamde inboedelverzekering. Het gebeurt in de praktijk niet zelden dat beide verzekeringen in één adem met elkaar worden genoemd. Toch is dat niet helemaal juist. Voor de opstalverzekering geldt namelijk dat zij enkel en alleen wordt afgesloten voor het verzekeren van de schade aan de opstal. Voor de inboedelverzekering geldt dat ze specifiek tussenkomst verleent bij schade aan de inboedel. Wil je graag weten wat nu precies het verschil is tussen beiden en waarom de opstalverzekering afsluiten zo interessant kan zijn? We gaan hier graag uitgebreid verder voor je op in door middel van de onderstaande informatie.

            Verschil tussen de inboedelverzekering en de opstalverzekering

Allereerst is het belangrijk om er rekening mee te houden dat schade aan je huis op twee verschillende manieren kan worden verzekerd. De opstalverzekering is één van deze twee mogelijkheden. Door het afsluiten van deze verzekering slaag je er in om zowat alle schade die kan ontstaan aan het zogenaamde opstal van je woning in te dekken. Voor alle duidelijkheid, het gaat hierbij specifiek om de schade die wordt veroorzaakt aan alles wat vast zit aan de woning. Met andere woorden, de keuken valt onder de opstal. Voor de inhoud van de keuken zoals bijvoorbeeld de messen, vorken en de keukentoestellen geldt dat ze moeten worden gerekend onder de inboedel. Hiervoor is een andere verzekering vereist.

Als eigenaar van een huis wordt het eigenlijk altijd aangeraden om een combinatie af te sluiten van de inboedelverzekering en de opstalverzekering. Enkel en alleen op deze manier kan je immers elk onderdeel van je huis dekken. Kies je er bovendien voor om de beide verzekeringen in één pakket af te sluiten? Dan zal je kunnen vaststellen dat er daarvoor niet zelden ook nog eens een extra korting wordt toegekend. Zo sla je twee vliegen in één klap.

            Welke schade wordt er door de opstalverzekering gedekt?

In het bovenstaande stukje hebben we reeds aangegeven dat de opstalverzekering schade indekt die wordt aangericht aan de opstal van het huis. De vraag die velen zich dan natuurlijk automatisch zullen stellen heeft te maken met de aard van de schade. Wat dit betreft kan je rekenen op de dekkingen zoals hieronder omschreven:

  1. Schade als gevolg van een brand of een blikseminslag;
  2. Stormschade aan bijvoorbeeld het dak van de woning;
  3. Waterschade veroorzaakt door bijvoorbeeld een overstroming;
  4. Schade hak- en breekwerk om een lek te detecteren;
  5. Hagelschade;

Indien er zich schade voordoet aan de opstal zal je kunnen vaststellen dat de verzekeraar in bovenstaande gevallen altijd tussenbeide zal komen. Dat is interessant, want er hoeft niet veel schade te ontstaan aan de opstal om de kosten hoog te laten oplopen. Het is dan ook eigenlijk altijd een uitstekend idee om ervoor te kiezen om een opstalverzekering te vergelijken en af te sluiten via Diks.nl.

            Is de opstalverzekering afsluiten wettelijk verplicht?

Voor de opstalverzekering geldt dat er op zich geen wettelijke verplichting voor geldt. Dit betekent dat je in de basis volledig zelf kan beslissen of je zo’n verzekering gaat afsluiten of niet. Hier is echter een niet onaanzienlijke maar aan verbonden. Dit kan namelijk veranderen op het ogenblik dat je ervoor kiest om voor de aankoop van je vastgoed een hypothecaire lening af te sluiten… en laat dat nu precies een keuze zijn die veel mensen maken. Op het ogenblik dat je die keuze hebt gemaakt zal je kunnen vaststellen dat er vaak in de kredietovereenkomst wordt aangegeven dat het afsluiten van een opstalverzekering voor minstens de looptijd van de lening wel degelijk is verplicht.

Bovenstaande kan in eerste instantie vervelend lijken, maar dat is het eigenlijk niet. Sterker nog, in de praktijk kunnen we eigenlijk alleen maar vaststellen dat dit een zeer belangrijke vorm van zekerheid met zich meebrengt. Zou je huis anders afbranden als gevolg van een hevige brand? Dan ben je zonder opstalverzekering niet gedekt. Je verliest dan niet alleen maar je woning, daarnaast zal je toch blijvend de periodieke kosten van je hypothecair krediet moeten betalen. Het spreekt voor zich dat dit voor de meeste mensen financieel nefast is.

            Voor welk bedrag moet je een opstalverzekering afsluiten?

Het bedrag waarvoor je de opstalverzekering dient af te sluiten wordt bepaald aan de hand van de woning in kwestie. De waarde waarvoor je een opstalverzekering moet afsluiten noemen we in de praktijk de zogenaamde herbouwwaarde. Met andere woorden, wanneer je woning afbrandt zou de herbouwwaarde voldoende moeten zijn om deze terug volledig opnieuw te kunnen bouwen. Het wordt aangeraden om de gedekte waarde bij je opstalverzekering zo correct mogelijk te gaan bepalen. Dit is nodig omdat je anders bij een schadegeval mogelijks geconfronteerd kan worden met een niet bepaald aangename verrassing.

            Hoe druk je de kosten van een opstalverzekering?

De periodieke verzekeringspremie voor de opstalverzekering kan in de praktijk dus behoorlijk hoog oplopen. Dit gezegd hebbende bestaan er ook verschillende mogelijkheden om het prijskaartje van je verzekering te drukken. In de basis moet je er eigenlijk vooral voor zorgen dat de waarde waar de opstal over beschikt voldoende is gedekt. Is dat het geval? Dan kan je op dat vlak alvast geen problemen meer ervaren. Vervolgens zal je dan willen kijken naar de mogelijkheden om de periodieke verzekeringspremie te kunnen drukken. Op dit vlak bestaan er de opties die we hieronder voor je op een rijtje hebben gezet.

  1. Voer een opstalverzekering vergelijking uit tussen verschillende verzekeraars;
  2. Kies voor een combinatiebundel met een inboedel- en opstalverzekering;
  3. Eventueel kan je de mogelijkheden voor een hoger eigen risico bekijken;

Naast bovenstaande bespaartips is het zo dat de kosten van de opstalverzekering grotendeels worden bepaald aan de hand van herbouwwaarde. Dit betekent dat de basis voor de premie wordt bepaald door middel van de kostprijs van het vastgoed in kwestie. Wil je dus met andere woorden niet al te hoge kosten betalen voor de opstalverzekering? Dan dien je daar wel even bij stil te blijven staan op het moment dat je het vastgoed gaat kopen.